banner
   
HOME   Contact

Centru de cercetare pentru izotopi stabili uşori

Preocupările privind separarea izotopilor stabili la INCDTIM Cluj Napoca au început în anii ‘60 prin abordarea, în premieră naţională a separării izotopilor hidrogenului în scopul determinării tehnologiei de separare a apei grele, material nuclear şi strategic de mare importanţă. Încununate de succes, cercetările derulate aici au dus la proiectarea şi construirea pilotului productiv de la Râmnicu Vâlcea şi ulterior la construirea Uzinei de Apă Grea de la Drobeta Turnu Severin.

Colectivul specializat în tehnologii izotopice a abordat succesiv tematici privind separarea izotopilor litiului, borului, azotului, carbonului, oxigenului, argonului, kriptonului şi neonului prin diferite metode: schimb chimic, distilare criogenică, termodifuzie. În paralel, specialiştii centrului au dezvoltat atât tehnici şi tehnologii de producere a compuşilor organici şi anorganici marcaţi cu izotopi ai hidrogenului, azotului, carbonului şi oxigenului cât şi marcarea unor aminoacizi şi a unor molecule sau compleşi organici.

Centrul de cercetare pentru izotopi stabili uşori (D, 13C, 15N, 18O) este o infrastructură de cercetare tehnologică şi inovare, înglobează instalaţii tehnologice specifice separărilor izotopice şi aparatură de înaltă tehnicitate necesară analizei şi diagnozei izotopice, constituindu-se ca suport al activităţii de cercetare dezvoltare în domeniile strategice: dezvoltare durabilă, energie, mediu, sănătate, biotehnologii, materiale, procese şi produse inovative, alimentaţie, etc.