banner
   
HOME   Contact

Proiecte

Naţionale

Programul/Proiect

Statut / Perioada

“Elaborarea tehnologiei de separare a 13C prin distilarea criogenică a monoxidului de carbon”, Program CEEX 2005 Coordonator
2005 - 2008
„Elaborarea tehnologiei de separare a 13C prin schimb chimic CO2 - carbamat” PNII, 2007 Coordonator
2007 - 2010

„Reglarea neliniară robustă a coloanelor de separare criogenică a izotopului 13C”, PNII 2007, Coordonator Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Partener
2007 - 2010
“Biotehnologii moleculare pentru marcarea L-amino acizilor şi proteinelor cu izotopul 15N”, Biotech 2006 Coordonator
2006 - 2008
“Elaborarea tehnologiei de separare a 15N la o concentraţie de 99% at. 15N necesară obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrit”, CEEX 2005 Coordonator
2005 – 2008
„Utilizarea tehnicilor nucleare de determinare a eficientei agrochimice si ecologice a unor fertilizanţi neconvenţionali”, PNII 2008, Coord. ICPA Buc. Partener
2008 - 2011
„Sinteza şi caracterizarea unor l-amino acizi marcaţi cu 15N în scopul determinării structurii nanoparticulelor de aur funcţionalizate cu amino acizi”, 2010, Proiect cercetare postdoctorală Coordonator
2010 -2013
„Aplicarea 2H RMN pentru autentificarea vinurilor şi sucurilor naturale. Implementarea Legislaţiei Europene EEC 2676/90”,  Proiect cercetare postdoctorală Coordonator
2010 -2013
„Trasabilitatea alimentelor utilizând metode izotopice. Studiu de caz: mierea şi vinul” PN II 2008 Coordonator
2008 - 2011
“Elaborarea tehnologiei de separare a 13C prin distilarea criogenică a monoxidului de carbon”, Program CEEX 2005 Coordonator
2005 - 2008
„Elaborarea tehnologiei de separare a 13C prin schimb chimic CO2 - carbamat”
PNII, 2007
Coordonator
2007 - 2010
„Reglarea neliniară robustă a coloanelor de separare criogenică a izotopului 13C”, PNII 2007, Coordonator Universitatea Tehnică Cluj Napoca Partener
2007 - 2010
“Biotehnologii moleculare pentru marcarea L-amino acizilor si proteinelor cu izotopul 15N”, Biotech 2006 Coordonator
2006 - 2008
“Elaborarea tehnologiei de separare a 15N la o concentraţie de 99% at. 15N necesară obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrit”, CEEX 2005 2005 – 2008
Coordonator
Utilizarea tehnicilor nucleare de determinare a eficientei agrochimice si ecologice a unor fertilizanti neconventionali”, PNII 2008, Coord. ICPA Buc. Partener
2008 - 2011
„Sinteza si caracterizarea unor l-amino acizi marcati cu 15N in scopul determinarii structurii nanoparticulelor de aur functionalizate cu amino acizi”, 2010, Proiect cercetare postdoctorală Coordonator
2010 -2013
“Traceability of foods using isotope methods. Case study: wines and honey”, Partnership in priority areas program: contract no. 52-140/2008 Coordonator
2008 - 2011
“Authentication and traceability of fruit juices using isotopic methods”, PN-II-RU-TE, contract no. 120/2010 2010 - 2013
“Aboriginal wines aroma profile defining using isotopical IRMS and Gas-chromatographic techniques, as authentication factor for theseproducts on the European market”, Partnership in priority areas program: contract no. 32138/01.10.2008. 2008
“The multidisciplinary evaluation of hydrodynamic and hydrochemical processes in the aim of the diagnosis of the vulnerability to pollution of water resources from South Dobrogea”, Partnership in priority areas program: contract no. 32138/01.10.2008. 2008
„Cercetări privind elaborarea de tehnologii pentru obţinerea de compuşi marcaţi cu 15N”– Proiect NUCLEU, contractul nr.: 39N/2006 2006
„Cercetări privind separarea izotopilor prin schimb chimic şi controlul automat al instalaţiilor de separare prin metode numerice avansate”, Proiectul nucleu: PN09-440105  
„Cercetări privind elaborarea de tehnologii pentru obţinerea de compuşi marcaţi cu izotopi stabili: 15N, 13C” - Proiectul NUCLEU, contract nr. 44N/2009 2009

Internaţionale

Programul/Proiect

Perioada

New Sustainable Concepts and Processes for Optimization and Upgrading Municipal Wastewater and Sludge Treatment  
Tipul proiectului:  FP 6
2006 - 2010
Monitorizarea compoziţiei izotopice a apelor din bazinul Dunării
Tipul proiectului: Capacităţi, Modul III, proiect bilateral România-Austria
2009 - 2010
Studiul structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi modelarea moleculară a complecşilor de incluziune de tip „oaspete-gazdă”
Tip proiect: Capacităţi, Modul III, proiect bilateral România-Africa de Sud
2008 - 2010
Applications of stable isotopes in study food and water quality, contract no. 20CB/2008. Bilateral cooperation Romania – Hungary 2008 - 2009
Isotopic composition of river water in the Danube basin, contract no. 226CB/2009, Bilateral cooperation Romania – Austria 2009 - 2010
Advanced fuels for generation IV reactors; Reprocessing and Dissolution Tipul proiectului: FP7 ASGARD 2011 - 2013