banner
   
HOME   Contact

Dotări

Centrul dispune de baza materială specifică cercetărilor în domeniul izotopilor stabili concretizată prin: instalaţii experimentale de cercetare şi producere a unor izotopi stabili, aparatură pentru analize fizico-chimice.

Instalaţii experimentale

Instalaţia de cercetare tehnologică şi producere a 15N prin schimb izotopic între acid azotic şi oxizi de azot este capabilă să producă acid azotic de concentraţie izotopica de peste 99% at. 15N. Nivelul de concentraţie atins, a calificat Centrul INCDTIM pentru o colaborare foarte bună cu numeroase centre de producere şi utilizare a izotopilor stabili din lume. Produsul realizat a permis abordarea unor tehnologii de înaltă eficienţă izotopică de marcare a unor substanţe cu 15N.

instalatie
instalatie

Instalaţia experimentală de separare a 13C prin distilarea criogenică a monoxidului de carbon, construită integral în INCDTIM permite montarea coloanelor cu diametre de până la 35 mm. Ea este deservită de o instalaţie de producere a azotului lichid, agentul de răcire utilizat în acest proces. Monoxidul de carbon - este purificat prin distilare, la temperatura de -193°C, într-o instalaţie special construită şi este analizat permanent cu ajutorul unui cromatograf de gaze. Instalaţia experimentală constituie un subiect de colaborare ştiinţifică şi tehnologică între INCDTIM, Universitatea Tehnică Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi ICSI Rm. Vâlcea.

Instalaţia experimentală de separare a 13C prin schimb chimic CO2 – carbamat este construită integral în INCDTIM. Funcţionarea ei este monitorizată prin intermediul unor senzori de măsurare a principalilor parametri iar datele sunt stocate într-un PC. Metoda de separare prin schimb chimic este o alternativă la separarea criogenică a 13C, dar cele două pot fi utilizate în tandem.

instalatie

Aparatură de analiză şi diagnoză izotopică

 • Spectrometrul IRMS Delta V Advantage – Domeniul de masă 1-70 uam
 • Rezoluţie: 95 la 10%
 • Sensibilitate: 1500 molecule CO2 pe colectorul de la masa 44
 • Liniaritate: 0.02‰/nA
 • Precizie internă:
  • pentru C – 0.006
  • pentru O – 0.012
  • pentru N – 0.01
  • pentru H – 0.25

Spectrometrul de masă pentru determinări de rapoarte izotopice – Delta V Advantage este echipat cu:

 • Sistemul Dual Inlet ce permite măsurarea rapoartelor izotopice cu o precizie foarte mare;
 • Echipamentul auxiliar Gas Bench II - Thermo Finnigan pentru analiza on-line cu spectrometrul de masă (CF-IRMS) a 18O, 13C, 2H;
 • Analizor elemental - Echipament pentru analiza on-line cu spectrometrul de masă (CF-IRMS) a 18O, 13C, 14N, 2H, produs de firma Thermo Finnigan.
Spectrometrul RMN Bruker AVANCE III 500 MHz este dotat cu următoarele accesorii:
 • Cap de proba BBO cu gradient de camp pulsant pe directia Z;
 • Cap de proba TBI (tripla rezonanta: 1H, 13C, 15N) cu gradient de camp pulsant pe directia Z;
 • Cap de proba pentru inregistrarea spectrelor 2H RMN (cu decuplare protonica si stabilizarea campului magnetic pe 19F) la concentratie naturala.
aparatura

Cu ajutorul acestor capete de proba se pot:

 • masura diferite nuclee: 1H, 2H, 13C, 15N, 31P, 77Se, 119Sn etc.;
 • inregistra spectre unidimensionale (cu sau fara decuplare), bidimensionale (COSY, HETCOR, HSQC, HMQC, HMBC, ROESY NOESY etc.);
 • efectua experimente de difuzometrie, relaxometrie.
 • spectrometre de masa specifice analizelor izotopice ale 2H, 13C, 18O la concentraţie naturală
 • staţie de producere azot lichid, 120 litri/ 24 ore N2 lichid, puritate 99%;
 • gaz cromatograf Shimadzu 2010, cu detector de ionizare în heliu;