banner
   
HOME   Contact

Utilizări compuşi marcaţi

Pe plan internaţional se constată o creştere a preocupărilor în domeniul izotopilor stabili atât în privinţa cercetărilor fundamentale, a celor de dezvoltare, cât şi a aplicaţiilor, iar utilizarea compuşilor marcaţi manifestă o remarcabilă diversificare. Între aplicaţiile recente, de mare interes, se pot enumera:

  • producerea izotopului 13C la o concentraţie mai mare de 10% at. permite utilizarea lui într-o serie de domenii de cercetare (medicină, biologie, etc.);
  • utilizarea izotopului 18O în medicina nucleară pentru PET (Positron Emission Tomography), tehnologie imagistică de mare acurateţe utilizată în neurologie şi în depistarea timpurie a tumorilor canceroase;
  • utilizarea apei dublu marcate cu deuteriu şi 18O pentru studiul obezităţii şi metabolismului uman;
  • utilizarea spectroscopiei RMN în analize directe privind metabolismul uman;
  • punerea în evidenţă prin IRM (imagistică de rezonanţă magnetică) a schimbărilor metabolice din creierul uman care ajută la diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer şi a altor disfuncţionalităţi neuropsihiatrice, etc;
  • utilizarea izotopului 13C în testul de respiraţie pentru diagnosticarea ulcerului cauzat de bacteria Helicobacter pylori;
  • folosirea compuşilor marcaţi cu 15N în agricultură pentru studiul eficienţei îngrăşămintelor cu azot, în medicină – prin aminoacizi marcaţi cu 15N - pentru studiul bolilor hepatice, în studii legate de utilizarea combustibilului de tip nitrură în centrale nucleare de producere a energiei electrice, etc.